Studenti koji su zadovoljni postignutim ocenama u predispitnim obavezama treba da se jave e-mailom predmetnom nastavniku (ne kao odgovor na forum) da potvrde da su saglasni (ako su saglasni) sa ocenom stečenom u predispitnim poenima.

Takođe, ne treba da dolaze na dan ispita već će na kraju ispitnog roka doneti indekse kako bi im bile unete sve ocene za septembarski  ispitni rok. 

  •  OBAVEŠTENJA ZA STUDENTE Forum
    Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi