Obavezni predmet na 1. godini osnovnih strukovnih studija (u 2. semestru) na smeru Menadžment u poslovno industrijskom sistemu, 8 ESPB

Obavezni predmet na 1. godini osnovnih strukovnih studija (u 2. semestru) na smerovima Menadžment u poslovno industrijskom sistemuEkonomija u poslovno industrijskom sistemu, Poslovna informatika i Turizam i ugostiteljstvo, 8 ESPB

Obavezni predmet na 1. godini osnovnih strukovnih studija (u 2. semestru) na smeru Poslovna informatika, 8 ESPB

Obavezni predmet na 1. godini osnovnih strukovnih studija (u 1. semestru) na smeru Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu, 8 ESPB

Obavezni predmet na 1. godini osnovnih strukovnih studija (u 1. semestru) na smeru Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu, 7 ESPB

Obavezni predmet na 1. godini osnovnih strukovnih studija (u 1. semestru) na smerovima Menadžment u poslovno industrijskom sistemuEkonomija u poslovno industrijskom sistemu, Poslovna informatika i Turizam i ugostiteljstvo, 8 ESPB

Obavezni predmet na 1. godini osnovnih strukovnih studija (u 1. semestru) na smerovima Menadžment u poslovno industrijskom sistemuEkonomija u poslovno industrijskom sistemu, Poslovna informatika i Turizam i ugostiteljstvo, 7 ESPB

Predavač: Dr Katarina Majstorović