Obavezni predmet na 1. godini osnovnih strukovnih studija (u 2. semestru) na smeru Ekonomija u poslovno industrijskom sistemustudije na daljinu, 7 ESPB

Obavezni predmet na 1. godini osnovnih strukovnih studija (u 2. semestru) na smeru Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu, studije na daljinu, 8 ESPB

Obavezni predmet na 1. godini osnovnih strukovnih studija (u 2. semestru) na smeru Ekonomija u poslovno industrijskom sistemustudije na daljinu, 8 ESPB

Obavezni predmet 1. godine (u 1. semestru) osnovnih strukovnih studija na smeru Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu, studije na daljinu, 8 ESPB

Obavezni predmet na 1. godini osnovnih strukovnih studija (u 1. semestru) na smeru Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu, studije na daljinu, 8 ESPB

Obavezni predmet na 1. godini osnovnih strukovnih studija (u 1. semestru) na smeru Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu, studije na daljinu, 7 ESPB

Predavač: Dr Katarina Majstorović

Obavezni predmet na 1. godini osnovnih strukovnih studija (u 1. semestru) na smeru Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu, 8 ESPB

Obavezni predmet na 1. godini osnovnih strukovnih studija (u 1. semestru) na smeru Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu, 7 ESPB