Izborni predmet na 2. godini osnovnih strukovnih studija (u 4. semestru) na smeru Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu, studije na daljinu, 8 ESPB

Obavezni predmet na 2. godini osnovnih strukovnih studija (u 4. semestru) na smeru Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu, studije na daljinu, 7 ESPB

Obavezni predmet na 2. godini osnovnih strukovnih studija (u 4. semestru) na smeruEkonomija u poslovno industrijskom sistemu, studije na daljinu, 7 ESPB

Obavezni predmet na 2. godini osnovnih strukovnih studija (u 4. semestru) na smeru Ekonomija u poslovno-industrijskom sistemu, studije na daljinu, 8 ESPB

Izborni predmet na 2. godini osnovnih strukovnih studija (u 3. semestru) na smeru Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu, studije na daljinu, 7 ESPB

Obavezni predmet na 2. godini osnovnih strukovnih studija (u 3. semestru) na smerovima Poslovno industrijski menadžment i Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu, 7 ESPB

Obavezni predmet na 2. godini osnovnih strukovnih studija (u 3. semestru) na smeru Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu, studije na daljinu, 7 ESPB

Obavezni predmet na 2. godini osnovnih strukovnih studija (u 4. semestru) na smeru Ekonomija u poslovno industrijskom sistemustudije na daljinu, 8 ESPB

Izborni predmet na 2. godini osnovnih strukovnih studija (u 4. semestru) na smeru Ekonomija u poslovno industrijskom sistemustudije na daljinu, 8 ESPB

Izborni predmet na 2. godini osnovnih strukovnih studija (u 3. semestru) na smeru Ekonomija u poslovno industrijskom sistemustudije na daljinu, 8 ESPB