Obavezni predmet na 3. godini osnovnih strukovnih studija (u 6. semestru) na smeru Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu, 15 ESPB

Obavezni predmet na 3. godini osnovnih strukovnih studija (u 6. semestru) na smeru Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu, studije na daljinu, 7 ESPB

Izborni predmet na 3. godini osnovnih strukovnih studija (u 6. semestru) na smeru Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu, studije na daljinu, 8 ESPB

Izborni predmet na 3. godini osnovnih strukovnih studija (u 5. semestru) na smerovima Poslovno industrijski menadžment i Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu, 8 ESPB

Izborni predmet na 3. godini osnovnih strukovnih studija (u 5. semestru) na smeru Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu, studije na daljinu, 7 ESPB

Obavezni predmet na 3. godini osnovnih strukovnih studija (u 5. semestru) na smeru Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu, studije na daljinu, 8 ESPB

Izborni predmet na 3. godini osnovnih strukovnih studija (u 5. semestru) na smeru Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu, studije na daljinu, 7 ESPB

Izborni predmet na 3. godini osnovnih strukovnih studija (u 5. semestru) na smeru Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu, studije na daljinu, 7 ESPB

Obavezni predmet na 3. godini osnovnih strukovnih studija (u 5. semestru) na smeru Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu, studije na daljinu, 7 ESPB

Obavezni predmet na 3. godini osnovnih strukovnih studija (u 6. semestru) na smeru Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu, 7 ESPB