Prateći nastavni sadržaji iz predmeta osnovnih strukovnih studija