Predmeti druge godine na smeru osnovnih strukovnih studija Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu

Obavezni predmet na 2. godini osnovnih strukovnih studija (u 3. semestru) na smerovima Poslovno industrijski menadžment i Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu, 8 ESPB

Obavezni predmet na 2. godini osnovnih strukovnih studija (u 3. semestru) na smerovima Poslovno industrijski menadžment i Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu, 7 ESPB

Obavezni predmet na 2. godini osnovnih strukovnih studija (u 3. semestru) na smerovima Poslovno industrijski menadžment i Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu, 7 ESPB

Izborni predmet na 2. godini osnovnih strukovnih studija (u 3. semestru) na smerovima Poslovno industrijski menadžment i Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu, 8 ESPB

Izborni predmet na 2. godini osnovnih strukovnih studija (u 3. semestru) na smerovima Poslovno industrijski menadžment i Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu, 7 ESPB

Obavezni predmet na 2. godini osnovnih strukovnih studija (u 4. semestru) na smeru Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu, 8 ESPB

Obavezni predmet na 2. godini osnovnih strukovnih studija (u 4. semestru) na smerovima Poslovno industrijski menadžment i Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu, 7 ESPB

Obavezni predmet na 2. godini osnovnih strukovnih studija (u 4. semestru) na smeru Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu, 7 ESPB

Izborni predmet na 2. godini osnovnih strukovnih studija (u 4. semestru) na smeru Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu, 8 ESPB