Novosti

UPIS SEMESTRA

 
 
Slika Marija Marković Blagojević
UPIS SEMESTRA
napisao/la Marija Marković Blagojević - sreda, 16. novembar 2011., 16:11
 

Poštovani studenti,

Prilikom raspisivanja Konkursa, maja 2011. godine, za upis na specijalističke strukovne studije na Savetu Škole doneta je Odluka da upis zimskog i letnjeg semestra košta po 5.000 dinara koji bi pored redovnih administrativnih troškova obuhvatio i troškove osnovne literature.

Uvažavajući trenutnu ekonomsku situaciju u zemlji, a u cilju da se upisanim studentima smanje troškovi, Savet Škole doneo je Odluku da se upisnina za zimski semestar (koju ste uplatili u iznosu od 5.000 dinara) ne odnosi samo na zimski semestar, već na upis cele školske godine.

Problem literature (štampanja knjiga) je u međuvremenu prevaziđen dodatnim angažovanjem predmetnih nastavnika, tako što su sve potrebne pisane materijale podigli na platformu i time je izbegnuto uključivanje dodatne literature za polaganje ispita.

Ukoliko na nekom od predmeta bude potrebe za dopunskom literaturom, predmetni nastavnik je u obavezi da pripremi izvode u elektronskoj formi i prosledi studentima.

Direktor

mr Spomenka Gligorijević, prof. strukovnih studija