Novosti

Rok za prijavu teme specijalističkog rada

 
 
Slika Bojan Milosavljević
Rok za prijavu teme specijalističkog rada
napisao/la Bojan Milosavljević - petak, 18. mart 2011., 13:07
 
Poštovani studenti,

Na osnovu analize vaših želja za imenovanje mentora specijalističkog rada, obavljena je raspodela mentorstva. Ime mentora koji vam je dodeljen možete videti u predmetu Specijalistički rad, u temi 3 - Izrada specijalističkog rada, u nazivu zadatka koji ćete, pored poruka, koristiti za dalju komunikaciju sa mentorom.
Molimo vas da do 27. marta, u dogovoru sa mentorom, definišete naziv teme specijalističkog rada i popunjen Obrazac 2 - Prijava teme specijalističkog rada dostavite na adresu e-pošte Škole indmanager@gmail.com .